Ev-Eşya Sigortası

1- Yasal Zorunluluk Gereği
634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na Göre;
Madde – 35 Yöneticinin Görevleri
“Yönetim planında aksine bir hüküm olmadıkça, ana gayrimenkulün sigorta ettirilmesi” hükmü yer almaktadır.
Madde – 21 Sigorta Antlaşması
Özetle; Sigorta bedelinin belirlenme, prim ve hasar paylaşım esasları anlatılmıştır.
Madde – 20 Genel Giderlere Katılma
“Kat maliklerinden her biri, aralarında başka bir antlaşma olmadıkça, ortak alanın sigorta primlerine, arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür” denilmektedir.
Bu kanun ile Site/Apartman yöneticisi olası bir hasar durumunda 1.derece sorumlu olmuştur.
2- Site/Apartmanımızın, pek çok riske karşı güvence altına alınması önemlidir.
3- Beklenmedik arızalar sebebiyle oluşan zararların işletme bütçesinde vereceği açıkları azaltmak, bakım onarım giderlerinin kontrol altına alınması için gereklidir.
4- Gelişen hukuk sistemi ile birlikte, Site/Apartman yöneticilerinin, sorumlu olabilecekleri durumlara karşı korunabilmelerini sağlayan tek çözümdür.