Ev-Eşya Sigortası

1. Risk Analizi Yaptırın
• Binanızın konumu, diğer binalar ile mesafesi, bölgenizin iklim özellikleri, yaşanmış doğa olayları, alt yapı yeterlilikleri, binanızın yapım tarzı, yaşı, teknik özellikleri, bakım onarımların ne sıklıkla kimler tarafından yapıldığı, personel sayısı ve çalışma şartları gibi pek çok bilgi göz önüne alınarak, risklerin detaylı şekilde tanımlanması yapılmalıdır.
• Binanın giriş ve çıkışlarından başlayarak tüm ortak alanlardaki yangın ve hırsızlık için alınmış güvenlik önlemleri, acil durumlarda binanızda bulunan herkesin güvenli bir şekilde tehlikeli alandan uzaklaşması için eylem planları, bilgilendirme yazıları gibi pek çok konu değerlendirilmeli, riski azaltacak öneriler getirilmelidir.
• Binanızda daha önce yaşanmış hasarlar, sonrasında konuyla ilgili yapılmış tüm çalışmalar konusunda sigorta şirketi bilgilendirilmelidir.
Eksik bilgi, eksik poliçe demektir…
2. Bedel Tespiti Yaptırın
Bedel tespiti öncesinde ön hazırlık yapın, bu çalışma bedel tespitini kolaylaştıracaktır;
• Blok, daire sayıları ve tipleri
• Dairelerin net, brüt ve arsa payı m²’leri
• Ortak alan yüzölçümleri
• Makine teçhizat, elektronik eşya ve demirbaşlarınızın listesi
Hasarınızı eksiksiz alabilmeniz için, sigortanızı doğru bedellerle yaptırmanız gerekir…
3. Poliçe Düzenlenirken Dikkat Edin
Rayiç Bedel & İkame Bedel kavramlarına dikkat edin. Rayiç bedel, bir malın aşınma payı düşülerek belirlenmiş fiyatı, ikame bedel ise yenisinin ( vergi, nakliye, montaj dâhil) fiyatıdır.
Poliçenizde enflasyon koruması olduğuna ve belirtilen enflasyon oranının doğru olduğuna emin olun.
• Ne kadar titiz bir çalışma yapılsa da yanılma payı olabileceğini hesaba katarak poliçenizin eksik sigortaya karşı koruma altında olmasına özen gösterin.