Muafiyetli Oto Kaskom

Sigortalı kusuru sonucunda üçüncü şahısların vefat etmesi, yaralanması, sağlığının bozulması ve üçüncü şahıslara ait mallara gelebilecek maddi zararlar için teminat sağlar.
Gelişen hukuk sistemi ile birlikte işletmelerin faaliyetleri ile ilgili sorumluluk alanları genişlemiş, açılan davaların hem sayısının hem de tutarlarının ciddi şekilde artması ve neticelenen taleplerin işletmeler açısından zorlayıcı boyutlara ulaşması, bu sigortanın gerekliliğini arttırmıştır.
Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası yaptırarak, işletmenizi hem ödemek zorunda kalabileceğiniz tazminatlara karşı, hem de haksız tazminat taleplerine karşı korumuş olursunuz.
Bu teminatı işyeri poliçeniz içerisinde tatmin edici bedeller ile alabileceğiniz gibi, riskinizin daha büyük olduğunu düşünüyorsanız işyeri sigortanıza ek bir poliçe ile teminatınızı arttırabilirsiniz.