Muafiyetli Oto Kaskom

Kefalet Sigortası İş ortaklarınız, (resmi kurum ve kuruluşlar, diğer gerçek ve tüzel kişiler) sözleşmelerinizden doğan yükümlülüklerinizi, belirli bir edimin ya da taahhüdün, belirlenen sürede ve şartlar uyarınca yerine getirilmesi ve yerine getirme sürecinde, sizden teminat talep edebilirler.
Kefalet Sigortası Banka Teminat Mektubu'na birebir muadil özellikteki Kefalet Senetleridir.