Muafiyetli Oto Kaskom

Yer altı ve yer üstü kömür madenciliği ya da kömür madenciliği haricindeki yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunan bir tesiste çalışanlar, üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde başlarına gelebilecek kazalara karşı poliçede yer alan limit dâhilinde teminat altına alır.

Teminatlar;

Kazalar

• Birdenbire ve beklenmeyen bir şekilde ortaya çıkan gazların solunması,
• Yanık ve ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopması
• Madenlerde meydana gelen ani ve harici kazalar

Kapsamlar

• Ölüm Teminatı

Bu sigorta ile teminat altına alınan bir kaza, sigortalının kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde ölümüne yol açtığı takdirde, teminatın tamamı, sigortalının kanuni varislerine (hak sahipleri) ödenir.

• Sürekli Sakatlık Teminatı

Bu sigorta ile teminat altına alınan bir kaza, sigortalının kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde sakatlığına yol açtığı takdirde, tıbbi tedavinin sona ermesi ve sakatlığın kesin olarak tespiti sonucunda, sürekli sakatlık tazminatı ilgili genel şartlarda belirtilen oranlar dâhilinde kendisine ödenir.

Ana Teminat: 150.000 TL (Kişi başı) Yıllık Prim: 749 TL (Kişi başı)