Muafiyetli Oto Kaskom

Bir işyerinde işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi çalışanların işlerini yaparken kendisine veya üçüncü şahıslara vereceği zararlar nedeniyle işverene düşen kanuni sorumluluğu teminat altına alan bir sigortadır.
Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat taleplerini teminat altına alır.
Ayrıca aynı Kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı açılabilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını, poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder.
Bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde hükmolunan mahkeme masrafları ile avukatlık ücretlerini de poliçede yazılı meblağ dâhilinde ödemekle yükümlüdür.
Bu teminatı işyeri poliçeniz içerisinde tatmin edici bedeller ile alabileceğiniz gibi, riskinizin daha büyük olduğunu düşünüyorsanız işyeri sigortanıza ek bir poliçe ile teminatınızı arttırabilirsiniz.

İlave olarak aşağıdaki riskleri de teminat altına alabilirsiniz;
Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları,
Meslek hastalıkları sonucunda vaki olacak tazminat talepleri,
Manevi tazminat talepleri.