Muafiyetli Oto Kaskom

Yeni yasa ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından KOBİ’lerin yurtiçi alacaklarını tahsil edememeleri durumunda alacaklarının önemli bir kısmı, milli bir sistem olan Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu tarafından karşılanacaktır.
Sistem kapsamında 120, 180 veya 360 güne kadar olan vadeli satışlarınız Devlet Desteği ile garanti altında.    

 • Kobilerin ihtiyaçlarına göre belirlenen limitler ile hızlı satın alma süreci
 • Peşin ödemede %10 indirim ve %25 peşin 3 taksit avantajlarıyla
 • Sisteme ilk 3 ayda katılan KOBİ’ler için ek %10 indirim imkânı
    Poliçe Sürecine İlişkin Bilgiler;  
 • • Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından devlet destekli bir Alacak Sigortası havuzu kurulmuştur.
 • • Sisteme dâhil edilecek KOBİ’ler merkezi risk değerlendirmesi sonucunda belirlenecektir.
 • • Ürün isteğe bağlı bir sigorta ürünü olup ilk aşamada mikro ( 0 – 3m TL ) ve küçük ölçekli ( 3- 25m TL ) KOBİ’leri kapsayacaktır.
 • • 120, 180 veya 360 güne kadar vadeli satışlar için teminat sağlanacaktır.
 • • Poliçe Prim tutarı KOBİ’lerin toplam yurtiçi alacak tutarı ve vadesine göre değişkenlik göstermektedir.
 • • Sigorta talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde ettiği cirosunun en az %50’sini oluşturan ve ciro büyüklüğüne göre büyükten küçüğe doğru sıralanan alıcıları dikkate alınır. Risk değerlendirmesi sonucunda, bu alıcılardan her birine “1 (en düşük riskli)” ile “6 (en yüksek riskli)” arasında skor verilir.*
 • • Skoru 1 ile 5 arasında olan her bir alıcıya, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde edilen cirosuna göre tabloda belirtilen azami tutarları geçmemek üzere kredi limiti sağlanır.
 • • Talep sahibi KOBİ, Devlet Destekli Alacak sigortası almadan sorgu yaptırması durumunda her bir alacaklı için 10 TL’lik bir ücret ödemekle yükümlü olacaktır. Teklifin kabul edilmesi durumunda oluşan primin üzerine talep sorgusu için belirlenen 10 TL ve değerlendirme aşaması için belirlenen 10 TL toplamda 20 TL olacak şekilde eklenir.
 • • Kredi kuruluşları poliçede Dain-i mürtehin olarak eklenebilir.
  *6 (En yüksek riskli) olan alıcılara alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanmaz.