Muafiyetli Oto Kaskom

İnşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, inşaat faaliyetine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle hasar yaşanabilir. Bunu yanı sıra, deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına gibi doğal afetler oluşabilir; yangın, yıldırım, infilak, hırsızlık, şantiye kazaları, dikkatsizlik, sabotaj vb nedenlerle çeşitli risklerle karşı karşıya kalabilirsin. İnşaat Bütün Riskler Sigortası tek poliçede pek çok sigortayı toplayarak inşaat projeni tüm risklere karşı koruyan, yönetilmesi kolay bir çözüm olanağı sunar.

  • • Yangın, yıldırım, infilak, hava taşıtlarının çarpması, yangınla mücadele önlemlerinin neden olduğu hasarlar
  • • Sel ve su baskını, yağmur, kar, çığ, fırtına
  • • Deprem, yer kayması, toprak çökmesi, kaya düşmesi
  • • Hırsızlık
  • • Enkaz kaldırma
  • • İnşaat makineleri
  • • Üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluk
  • • Mevcut yapılar, şantiye tesisleri, grev, lokavt, halk hareketleri ve terörizm
  • • Bakım devresi, fazla mesai ve seri nakliye masrafları
  • • Genel ve Özel Şartlar ile istisna edilmemiş diğer hasarlar